Laboratuvar

ICC/AOAC
 

 

Kalite kontrol laboratuarında mamulün ön, ara ve son kontrol prosesleri ICC/AOAC standartlarına uygun cihazlarla kimyager kontrolünde gerçekleştirilmektedir.

- Ön kontrol prosesinde işletmeye alınacak buğdayların protein, gluten - index ve sedim değerleri analiz edilerek sınıflandırma yapılır.

- Ara kontrol prosesinde öğütülen buğdaylardan elde edilen undan, silolara girmeden önce düzenli aralıklarla alınan numunelerin protein, gluten - index , kül ve sedim değerlerinin yanında hamurun enerji, uzama ve direnç değerleri analiz edilerek gerekli görülen hallerde müdahale edilir.

- Son kontrol prosesinde ise paketlemeye hazır unlardan alınan numunelerin standartlara uygunluğu son kez yapılan analizlerle kontrol edilerek müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız.  
X